Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Οι αρχαίοι σκέφτηκαν ότι αξίζει να μιλήσουμε για μια μεγάλη σύμπτωση που χαρακτήρισε την ημερομηνία του θανάτου του Αλεξάνδρου, δηλαδή, ότι την ίδια ημέρα, στην οποία πέθανε ο Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα, ο Διογένης ο κυνικός φιλόσοφος πέθανε στην Κόρινθο.
Στο κορινθιακό ημερολόγιο, η 2η Περίοδος , 60η Ημ. , 8, 4ος Κύκλος, Εποχή -323 , η 13η Ιουνίου του -323, αντιστοιχούσε μέχρι την 14η του 6ου μηνός , και σε αυτό το ημερολόγιο αυτή ήταν η ημερομηνία του θανάτου του Διογένη, εάν πραγματικά συνέβη την ίδια ημέρα με αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου:
Βλέπε Διογένη Λαέρτιο, 6.2 και 11.79.
Σουϊδα , λήμμα Διογένης.
Πλούταρχος, Συμποσιακά 8.
Παραμυθητικος προς Ἀπολλωνιον 12
Αθήναιος 8.26
Στοβαίος 3.281
Σωτάδης ο Κρης 98. 9.
Τατιάνος 3 υπ. 7
Ιουλιανός Λόγοι 6.181
Και ο Αριστοτέλης Ρητορικά 3. 10. παρ. 130. 10 ο οποίος έχει μια παραπομπή σε ένα ρητό του Διογένη, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν τότε ήδη νεκρός , αυτό καθορίζει επίσης την ημερομηνία αυτής της πραγματείας στο τελευταίο έτος της ζωής του Αριστοτέλη, μεταξύ του καλοκαιριού του -323 και του καλοκαιριού του -322.
Παρατηρείται όμως ότι σύμφωνα με τον Διογένη, η πρώτη Αρχή (Τεκμήριο) για αυτό το γεγονός φαίνεται να ήταν ο Δημήτριος, από τον οποίον γινέται η αναφορά αυτή μεταξύ άλλων του ίδιου είδους, στο έργο «Εν τοις Ομωνύμοις» δηλαδή σε ένα έργο που ονομάζεται Ομώνυμα (Συμπτώσεις) πραγμάτων και γεγονότων.
Από αυτό συμπεραίνεται ότι η ημερολογιακή ημερομηνία του θανάτου του Διογένη ήταν η ίδια με εκείνη του θανάτου του Αλεξάνδρου, δηλαδή ότι η καθεμιά ήταν ονομαστικά στην ίδια ημέρα του ίδιου μήνα στο σωστό ημερολόγιό του. Εάν όντως συνέβει έτσι τότε , η ημέρα του Αλεξάνδρου ήταν η τρίτη φθίνοντος του 6ου μηνός στο δικό του ημερολόγιο, και εκείνη του Διογένους ήταν η τρίτη φθίνοντος του 6ου μηνός επίσης στο δικό του ημερολόγιο.
Έχουμε δει ένα παράδειγμα αυτού του είδους στα «Ομωνυμία 2.427».
Με βάση αυτή την αρχή, η αληθινή ημερομηνία του θανάτου του Διογένους πρέπει να ήταν η τρίτη φθίνοντος και όχι η 14η, του 6ου Κορινθιακού μηνός κατά την 2.60η περίοδο του 8.4 κύκλου, δηλαδή η 27η Ιουνίου κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο και όχι η 13η Ιουνίου του -323.

Αφήστε μια απάντηση