ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΤΥΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΙΑΔΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΤΥΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΙΑΔΩΝ

Ο γνώριμος επτάστερος αστερισμός, η Πούλια (φωνητικά φέρνει εύκολα στο νου μας τα πουλιά), ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαιολογικό όνομα του αστερισμού, Πλειάς. Η λέξη Πλειάς είναι συνεπτυγμένος τύπος της λέξης ― πελειάς, που σημαίνει περιστερά. Στα μυθολογικά λεξικά βρίσκουμε τη μεταμόρφωση περιστερών σε άστρα, απ΄τα οποία προήλθε ο αστερισμός. Συγκεκριμένα, οι θυγατέρες του Άτλαντα και της Πελείας μεταμορφώθηκαν σε Πελειάδες και κατόπι σ΄αστέρια τ΄ουρανού.

Σε πολλές ιστοσελίδες αλλά και λεξικά εχω δεί ότι ετυμολογούν, κάνοντας αντιγραφή, λανθασμένα το όνομα από την ερμηνεία που δίνει ο ποιητής Robert Graves στους Μύθους των Ελλήνων (1955), το οποίο το δίνει ότι μπορεί να προέρχεται είτε από τη λέξη «πλέειν» για «να πλεύσει», ή από τη λέξη «πλείους», που σημαίνει «πολλούς».

Τη πραγματική ετυμολόγηση των Πλειάδων μας τη δίνει ο Πίνδαρος:

ἔστι δ᾽ ἐοικὸς
ὀρειᾶν γε Πελειάδων
μὴ τηλόθεν Ὠαρίωνα νεῖσθαι.

ΠΙΝΔΑΡΟΣ, ΝΕΜ 10

Και από τα σχόλια στον Πίνδαρο:

Ώσπερ εικός έστι και των όρων και των τόπων, ών έχουσιν αι Πλειάδες, μη πορρωτέρω μηδέ μακράν τον Ωρίωνα πορεύεσθαι..το δε ορειάν γε Πελειάδων, ήτοι των προς τον Ωρίωνα κεκλιμένον, ή των ορείων.επειδή ο Άτλας ο των Πλειάδων πατήρ.

ΣΧΟΛΙΑ ΝΕΜ. Β.10 ΠΙΝΔΑΡΟΥ

Αφήστε μια απάντηση