ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Απ την επιγραφή IG XII 9 207, η οποία απαριθμεί έναν κατάλογο μηνών διαφορετικών πόλεων της Εύβοιας, με μερικούς ταυτόσημους μεταξύ των, αλλά ξεχωριστών ημερολογίων, είναι φανερό ότι δεν υπήρχε ένα κοινό ημερολόγιο μεταξύ των πόλεων αυτών. Επί του τεκμηρίου αυτής της επιγραφής είναι λίγο επικίνδυνο να υποθέσουμε τις θέσεις των μηνών αυτών με βάση τις ομοιότητες στους καταλόγους, είτε μεταξύ των πόλεων είτε της αναλογίας των μη Ευβοϊκών ημερολογίων. Επομένως , παραθέτω παρακάτω τις ονομασίες που καταγράφονται σε κάθε πόλη με αλφαβητική σειρά, ακολούθως με τις ημερομηνίες, όπου υπάρχει, που επίσης καταγράφονται:
Χαλκίς
Απατουριών IG XII 9 207 = Άρειος στην Ιστιαία
Ιππιών IG XII 9 207
Ληναιών IG XII 9 207 = Ληναιών στην Ερέτρια
Ολυνθιών IG XII 9 900β
Ταργηλιών IG XII 9 900β
δωδεκάτη IG XII 9 207
τετράς επί δέκα IG XII 9 900γ
δεκάτη ενάτη ιθ’ IG XII 9 932
εικάς IG XII 9 207

Ερέτρια
Ανθεστηριών IG XII 9 189

Απατουριών IG XII 9 223

Ιππιών IG ΙΧ 4 1065Β = Πλυντηριών στην Πάρο, IG XII 5

Ληναιών IG XII 9 207 = Ληναιών στην Χαλκίδα
τετράς IG XII 9 234
πέμπτη IG XII 9 234
δεκάτη μετ’ εικάδα IG XII 9 207
τετράς φθίνοντος IG XII 9 189
πέμπτη απιόντος IG ΙΧ 41065β

Ιστιαία
Άρειος IG XII 9 207 = Απατουριών στην Χαλκίδα ;
Δημητριών IG XII 9 207
…ισταμένου IG XII 9 207

Κάρυστος
Βουφονιών…ογδόη απιόντος IG XII 9 207

Στη μελέτη του «Ημερολόγια» ο Ε. Μπιρσχοφ, επιχειρεί να βάλει κάποια τάξη στη σειρά αυτής της απαρίθμησης των μηνών με την παρουσίαση των μηνών που καταγράφονται σε ένα επιγραφικό τεκμήριο IV B.C. Αυτό το επιγραφικό τεκμήριο, αγνώστου περιοχής της Ευβοίας, περιλαμβάνει τους εξής μήνες :
Ταργηλιών, Καλαμαιών, Κυκλειών, Βοηδρομιών, Κυανοψιών, Ποσιδεών, και σε αναλογία με τους Αθηναϊκούς μήνες και άλλων Ιωνικών ημερολογίων, ο Μπίρχοφ δημιούργησε έναν κατάλογο RX1591, γύρω από τους Ευβοϊκούς μήνες. Αυτός ο κατάλογος υπολείπονταν ακόμη δύο μήνες που δεν είχαν μπεί στη σειρά. Ο καταλογος αυτός έχει ως εξής με τις προσθήκες μηνών σε σειρά με αστερίσκο:

*Ποσιδεών,
Ληναιών, (Χαλκίς, Ερέτρια)
Ανθεστηριών, (Ερέτρια)
Άρειος (Ιστιαία)
Ταργηλιών (Χαλκίς) =Ιππιών (Ερέτρια,
*Καλαμαιών,
*Κυκλειών,
*Βοηδρομιών,
*Κυανοψιών,
Απατουριών (Χαλκίς, Ερέτρια)

Ο Ολυνθιών (Χαλκίς) και ο Δημητριών (Ιστιαία) δεν έχουν μπεί σε σειρά.

O Μπίρσχοφ παρέλειψε τον Βουφονιών της Καρύστου για δικούς του λόγους.
Πέρα όμως από την σειρά που δίνει ο καθηγητής , ο κατάλογος αυτός είναι υποθετικός ως ένα ενιαίο ημερολόγιο της Ευβοίας , γεγονός που δεν υπήρξε, παρόλα αυτά είναι ένα πολύτιμος συγκεντρωτικό κατάλογος μηνών της Ευβοίας σε σειρά.
Τώρα εάν θέλουμε να κάνουμε μία ταύτιση με το Αθηναϊκό ημερολόγιο τότε θα ακολουθήσουμε την κάτωθι σειρά , με σεβασμό πάντα απέναντι στους πρόγονους και αρχικούς δημιουργούς:

ΕΥΒΟΙΑ        ΑΘΗΝΑ
1. Ληναιών = Γαμηλιών
2. Ανθεστηριών = Ανθεστηριών
3. ΟΛΥΝΘΙΩΝ = Ελαφηβολιών
4. Άρειος = Μουνιχιών
5. Ταργηλιών = Θαργηλιών
6. Καλαμαιών =Σκιροφοριών
7. ΒΟΥΦΟΝΙΩΝ = Εκατομβαιών
8. Κυκλειών = Μεταγειτνιών
9. Βοηδρομιών (ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ ως Εμβόλιμος)=Βοηδρομιών
10. Απατουριών =Πυανοψιών
11. Κυανοψιών = Μαιμακτηριών
12. Ποσειδεών = Ποσειδεών

Ορέστης Πυλαρινός.

Αφήστε μια απάντηση