ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΙΟΥ ΔΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΙΟΥ ΔΙΟΣ

Όπως υπήρχαν δεήσεις για την αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο δριμύ ψύχος του χειμώνος, έτσι υπήρχαν και δεήσεις με αντίθετο σκοπό, δηλαδή την καταπολέμηση της μεγάλης ξηρασίας ή του καύσωνος που απειλούσαν να αποξηράνουν τις θερινές καλλιέργειες.
Ο πατρώος θεός που μαζεύει τα σύννεφα και εξαπολύει την ποθητή βροχή είναι ο Ζεύς, κατ΄εξοχήν Νεφεληγερέτης και Υέτιος θεός.
Με την ανατολή του αστερισμού του Κυνός ( μέσα μηνός Εκατομβαιώνος, που φέρνει τα κυνικά καύματα) αρχίζουν σε πολλά μέρη της Ελλάδος οι θρησκευτικές πομπές προς τα ορεινά ιερά του Διός και οι δεήσεις για βροχή.
Στον Ακραίο Δία , της κορυφής του Πηλίου ανέβαινε από την Δημητριάδα ο ιερεύς του θεού με μια ομάδα των επιφανεστάτων πολιτών και των ακμαίων τη ηλικία, τους οποίους διάλεγε ο ίδιος και τους έβαζε να φορέσουν φρεσκογδαρμένες πυκνόμαλλεςπροβιές, οι οποίες έκαναν πιο τελεσφόρα την πομπή, τις προβιές τις χρησιμοποιούσαν σε πολλές ιεροπραξίεςλόγω των ιδιοτήτων τους να εφελκύουν το καλό ή να αποτρέπουν το κακό (στούς καθαρμούς οι πυκνόμαλλες προβιές απορροφούσαν κάθε μολυσμό).

Αφήστε μια απάντηση