ΜΗΝ ΠΟΡΝΟΠΙΩΝ ― ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΕΩΝ

ΜΗΝ ΠΟΡΝΟΠΙΩΝ ― ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΕΩΝ

Ο Στράβων αναφέρει έναν μήνα ιδιόμορφο στο ημερολόγιο των Αιολέων στην Ασία, ο οποίος ονομαζόταν ― Πορνοπιών.
ΣΤΡΑΒΩΝ 8.1.131Β

― Παρ’ Αιολεύσι δε τοις εν Ασία μεις τις καλείται Πορνοπιών, ούτω τους πάρνοπας καλούντων Βοιωτών, και θυσία συντελείται Πορνοπίω Απολλώνι.
Αυτοί οι Πόρνοπες ήταν ένα είδος ακρίδων, οι Αθηναίοι τους ονόμαζαν Πάρνοπες.
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΑΧΑΡΝΗΣ 150
― Όσον το χρήμα παρνόπων προσέρχεται
ΗΣΥΧΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟ
― Είδος δε ακρίδων οι πάρνοπες. Εισί δε ούτοι αττέλαβοι, Αττικοί πάρνοπες.
Υπήρχε το μπρούτζινο άγαλμα του Απόλλωνος Παρνοπίου στην Αθήνα, έργο του Φειδία, ονομάστηκε έτσι από την καταστροφή που προκάλεσαν αυτά τα έντομα κάποτε στην Αθήνα και ο θεός Απόλλων τους είχε απαλλάξει.
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 1.24.8
― Παρνόπιον δε καλούσιν, ότι σφίσι παρνόπων βλαπτόντων την γην αποστρέψειν ο θεός είπεν εκ της χώρας· και ότι μεν απέστρεψεν ίσασι, τρόπω δε ου λέγουσι ποίω…
Και προσθέτει ο Παυσανίας, σύμφωνα με την δική του εμπειρία για τις επιδρομές αυτών των εντόμων:
― τρίς δε αυτός ήδη πάρνοπας εκ Σιπύλου του όρους ου κατά ταυτά οίδα φθαρέντας· αλλά τους μεν εξέωσε βίαιος εμπεσών άνεμος, τους δε ύσαντος του θεού καύμα ισχυρό καθείλεν επιλαβόν, οι δε αφνιδίω ρίγει καταληφθέντες απώλοντο. Τοιαύτα μεν αυτοίς συμβάντα οίδα.
Στην Οίτη της Θεσσαλίας οι ντόπιοι οι Πάρνοπες καλούνται με την ονομασία Κόρνοπες, ο Ηρακλής τιμούνταν για τον ιδιο λόγο, διότι τους είχε απαλλάξει από τις αυτές τις ακρίδες, υπό τον τίτλο Κορνοπιών:
ΣΤΡΑΒΩΝ 8.1.131Β
― Και γαρ από των παρνόπων, ους οι Οιταίοι κόρνοπας λέγουσι, Κορνοπιώνα τιμάσθαι παρ΄εκείνοις Ηρακλέα, απαλλαγής ακρίδων χάριν.
Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι αυτός ο μήνας των Αιολέων άνηκε στο ανοιξιάτικο τρίμηνο, και ταυτιζόταν πιθανώς με τον Μουνιχιώνα ή το Θαργηλιώνα κατά το Αττικό ημερολόγιο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 5.23 περι Ακρίδων
― Τίκτουσι δε λήγοντος θέρους, και τέκουσαι αποθνήσκουσιν. . . διανέμει δε τα ωά τον χειμώνα. . . άμε δε τω θέρει (τον Θαργηλιώνα), γίνονται εκ των περυσινών κυημάτων ακρίδες.
Οι επιδρομές των ακρίδων συνέβαιναν περί την εαρινή ισημερία, κατά τον μήνα Μουνιχιώνα:
ΦΩΤΙΟΣ 250.453.34Α ΑΓΑΘΑΡΧΙΔΗΣπερι των Ανέμων
― Υπό την εαρινήν ισημερία , ότε λίβες παρ΄αυτοίς (ακριδοφάγοι) και ζέφυροι πνέουσι, παμμεγεθών ακρίδων πλήθος αμύθητον εκ της ανιστορήτου μετά των ανέμων παραγίνεται χώρας.

Ο.ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση