ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ - ΕΡΕΥΝΑ - ΑΡΘΡΑ

Περί Θεών, περί των τόπων εν ω θεραπεύονται, τα θεραπευόμενα, περί θεμάτων Ελληνικής Ιεροπρακτικής και Λατρείας, περί Ωρών εορτασίμων και εορταστών, περί εορτών, περί Πατρίων ηθών και εθίμων.

Η Σελήνη γυρίζει γύρω από τη Γη και επιστρέφει στην ίδια θέση, βρίσκεται, σε σχέση με ένα άστρο, κατά μέσον όρο σε 27,32166 ημέρες, και σχηματίζει έναν αστρικό μήνα, αλλά αυτό το διάστημα μπορεί να διαφέρει έως και επτά ώρες, για λόγους που πρέπει να εξεταστούν παρακάτω  . Ωστόσο, στις 27 1/3 ημέρες κατά τις οποίες η Σελήνη κάνει μιά πλήρη περιστροφή της εκλειπτικής, η ίδια η Γη κινείται σε σχέση με τον ήλιο, έτσι ώστε όταν η Σελήνη επιστρέψει στη θέση της ολοκληρώνοντας  έναν αστρικό μήνα, θα  βρίσκεται σε διαφορετική θέση όσον αφορά τη σχέση  Γη-Σελήνη-Ήλιος. Έτσι, στο πέρασμα του ήλιου κατά μήκος της εκλειπτικής, παίρνει στη Σελήνη, περίπου δύο μέρες να διανύσει μακρύτερη απόσταση από ό, τι ο αστρικός μήνας έτσι ώστε να προλάβει και πάλι τον ήλιο για να βρίσκεται σε αρμονική σχέση.

Μηνες
ΗΜΕΡΕΣ
+
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
+
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΗΜΕΡΑ ΣΕΛΗΝΗΣ

Η φύση της ημέρας είναι προφανής: είναι μια περίοδος που περιλαμβάνει μια πλήρη περίοδο φυσικού φωτός και μια πλήρους νύχτας. Για λόγους ημερολογίου, ωστόσο, είναι απαραίτητο να επιλεγεί ένα συγκεκριμένο σημείο στην περίοδο για την αλλαγή της ημερομηνίας. Τα σύγχρονα πολιτικά ημερολόγια χρησιμοποιούν τα μεσάνυχτα ως την αρχή μιας ημερολογιακής ημερομηνίας και με τη διαθεσιμότητα ρολογιών αυτή η αλλαγή είναι τέλεια εφικτή. Τα σύγχρονα αστρονομικά ημερολόγια χρησιμοποιούν το μεσημέρι για την αρχή της ημερολογιακής ημερομηνίας και αυτό το σημείο είναι τελείως ικανοποιητικό .
Στην αρχαιότητα, ωστόσο, η παρατήρηση του ήλιου χρησιμοποιήθηκε πολύ συχνότερα για να καθορίσει την αρχή της ημέρας στο ημερολόγιο. Σε γενικές γραμμές, στο Ελληνικό ημερολόγιο η χρονολόγηση ξεκινά με την δύση του ήλιου, όπως συνέβαινε και εξακολουθεί να ισχύει σε πολλά μέρη.

Στην πόλη των Αθηναίων, στην πραγματικότητα, υπάρχουν τρία διαφορετικά ημερολόγια σε λειτουργία, ξεχωριστά μεταξύ τους. Α’. Υπάρχει ένα σεληνιακό ρυθμιστικό ημερολόγιο που ελέγχεται από την παρατήρηση της Σελήνης. Β’. Υπάρχει το Αρχοντικό Πολιτειακό που περιλαμβάνει τις εορτές, και χρησιμοποεί τις ίδιες ονομασίες μηνών όπως το σεληνιακό ρυθμιστικό ημερολόγιο, αλλά βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Αρχόντων που πολλές φορές το παραβίαζαν και το ημερολόγιο ήταν συχνά  εκτός φάσης και σχέτισης με την Σελήνη. Γ’. Το ημερολόγιο των Πρυτανείων ή το συμβιβαστικό ημερολόγιο που χωρίζει το έτος με τις Πρυτανείες στη Νέα Βουλή που ακολουθεί μετά το Νέο έτος. Το Σεληνιακό και το Εορταστικό ημερολόγιο χρησιμοποιούν τις παρακάτω ονομασίες μηνών στην ακόλουθη σειρά:

ΟΙ ΜΗΝΕΣ

― ολίγη μεν όταν κεράεσει σελήνη εσπερόθεν φαίνηται, αεξομένοιο διδάσκει μηνός. 
ΑΡΑΤΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 733

Κάθε φαινομενική πρώτη παρατήρηση, δηλαδή πρώτη εμφάνιση της νέας σελήνης ρυθμίζει την αρχή του μηνός στο σεληνιακό φυσικό ημερολόγιο. Έτσι το βράδυ της πρώτης εμφάνισης της σελήνης ρυθμίζει και σηματοδοτεί τον νέο μήνα με τους νόμους της φύσης και την λογική των προγόνων.

― ολίγη μεν όταν κεράεσει σελήνη εσπερόθεν φαίνηται, αεξομένοιο διδάσκει μηνός
ΑΡΑΤΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 733

δηλαδή ο μήνας αρχίζει με την εμφάνιση τoυ μηνίσκου της σελήνης την εσπέρα στην Αθήνα αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις. Έτσι η ημέρα αρχίζει με την ανατολή της Νέας Σελήνης, της Νουμηνίας, στον Ελληνικό κόσμο.

Το νέο σεληνιακό έτος ή το νέο έτος στην Αθήνα αρχίζει στην πρώτη εμφάνιση του μηνίσκου της σελήνης μετά τις θερινές τροπές του ηλίου ( θερινό ηλιοστάσιο), δηλαδή σε έναν μήνα περίπου, εκείνη την εποχή, εν μεσω θέρους γεννάει η θυννίς , δηλαδή ο τόνος στην Νέα Νουμηνία του νέου έτους των Αθηναίων. Η αγορά των Αθηναίων γεμιζει με φρέσκους τόνους που ερχονται στο ζεστο Αιγαιο να γεννήσουν στην Νεα Νουμηνία.

― θέρους δε περί τον Εκατομβαιώνα θυννίς, περί τροπας θερινάς 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΣΤ,Ζ.543
― επειδαν μέλλη , νέος ενιαυτός μετα θερινάς τροπάς τω επιόντι μηνί γίγνεσθαι
ΠΛΑΤΩΝ ΝΟΜ. 6,767ψ

Close Menu